Bestyrelse

Formand : Susanne Koefoed - Send e-mail

Næstformand : Torben Hansen

Bestyrelsesmedlem : Christian Vejlgaard

Bestyrelsesmedlem : Janaka de Silva

Bestyrelsesmedlem : Dennis Palmquist

Bestyrelsesmedlem : Birgir Thormodsson

Bestyrelsesmedlem : Lizette Juul

Bestyrelsesmedlem : Michael Rosfeldt

Bestyrelsesmedlem : Håvard Jenssen

Suppleant

Suppleant


Revisorer : Per Kjær og Kai Giessing 

Revisor Suppleant : P.t. ubesat - der blev ikke valgt nogen på generalforsamlingen i marts 2023.