G77

Gundsømagle Idrætsforening

Kære medlemmer

Fra 1. september er der ingen særlige corona-restriktioner for idræt.

Al idræt kunne genstarte 21. maj 2021, og 1. september bortfaldt de sidste af de restriktioner, der har været for idræt. Blandt andet kravet vedrørende foreningsfitness, hvor der skulle være stikprøvekontrol af coronapas.

De særlige retningslinjer, der har været for idræt, er ophævet og erstattes af sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om smitteforebyggende adfærd mv.

Mvh

Susanne Koefoed, Formand

Aktiviteter

Klubbens Generalforsamling 16/6-2021.

Historisk stort fremmøde, 65 medlemmer mødte op til afstemning og valg af bestyrelse.

Dirigent og referent Erik Nielsen sørgede for god ro & orden.