G77

Gundsømagle Idrætsforening

Kære G77 medlem

Som alle jo har hørt er lukningen af vore træningsfaciliteter forlænget til den 10. maj 2020.

Bestyrelsen håber, at alle medlemmer støtter op om G77 og fastholder/fornyr medlemsskabet i denne svære periode.

Det er af stor betydning for Idrætsforeningen G77, da vi ikke er økonomisk “velpolstret”.

Vi vil naturligvis arbejde på at få del i de midler der måtte være til rådighed for Idrætsforeninger som vores.

Alle ønskes en god Påske

Susanne Koefoed

Formand

VIGTIGT VIGTIGT !!!!!

Med baggrund i COVID-19 situationen i Danmark aflyses alle mødeaktiviteter i G77 på ubestemt tid, og hermed også vores generalforsamling den 31. marts 2020.

Der vil blive udsendt ny indkaldelse til årets generalforsamling, når vi igen synes det er forsvarligt at afholde møder i G77. Indkaldelsen vil blive udsendt via Conventus, samt blive sat op på opslagstavler i G77 klubhus og G77 fitness.

Aflysning af træningsaktiviteter

Kære G77 medlem

Af hensyn til alles sundhed og sikkerhed har vi besluttet, at aflyse alle træningsaktiviteter indtil udgangen af marts måned.

Vi ønsker dermed at følge Sundhedsstyrelsens og DGI´s anbefalinger.

Hvis der sker væsentlige ændringer i situationen vil du modtage besked herom.

De bedste hilsener

Formand Susanne Koefoed & Næstformand Torben Hansen

Aktiviteter