G77

Gundsømagle Idrætsforening

Kære medlemmer

Så kan vi endelig igangsætte genåbningen af vores forening, dog med nedenstående restriktioner:

Med virkning fra torsdag den 6. maj gælder følgende for indendørs idræt:

  • Indendørs idræt på tværs af alle idrætter er tilladt for alle, dog med restriktioner.

  • For børn og unge til og med 17 år gælder et forsamlingsforbud på 25 personer. Der er ikke krav om coronapas.

  • For voksne fra 18 år gælder et forsamlingsforbud på 25 personer. Der er krav om coronapas.

Regler for coronapas ved indendørs idræt

· Der er krav om kontrol af coronapas for voksne udøvere fra 18 år og derover ved indendørs idræt.

· Der er ikke krav om coronapas for trænere og andre nødvendige voksne.

· Træneren eller holdlederen har ansvaret for at tjekke for gyldigt coronapas, før træningen igangsættes.

· Er der ingen træner eller holdleder til stede, har facilitetsejeren eller foreningen pligt til at udføre stikprøvekontrol af coronapas. Stikprøvekontrollen skal ske mindst én gang i døgnet.

For foreningsbaserede fitnesscentre er der krav om bemanding i hele åbningstiden blandt andet for at sikre

kontrol med coronapas.

  • For udendørs idræt gælder følgende:

  • Forsamlingsforbuddet er på 50 personer for udendørs idræt i organiseret regi.

  • Forsamlingsforbuddet omfatter alene personer, som er en aktiv del af aktiviteten dvs. udøvere, trænere, dommere mv. Der må ikke være tilskuere

Møder i foreningen kan nu blive afholdt med fysisk fremmøde, og må holdes i vores klublokaler igen. De gældende restriktioner for forsamling skal dog stadig overholdes.

Mvh

Susanne Koefoed, Formand

Aktiviteter